حضور پرشور پرسنل شرکت آبفا یزد در راهپیمایی رو ز قدس

فرمانده پایگاه حضرت ابوالفضل العباس(ع) شرکت آبفا استان از حضور پرشور پرسنل این شرکت در راهپیمایی رو ز قدس خبرداد.

  1401/02/20

اطلاعیه 1

اطلاعیه 1

  1401/01/21