اعضای شورای فرهنگی و دینی

 

ضیا زینی

دبیر شورای فرهنگی و دینی

 
 

محمد فاتحی

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

باقر محمدی

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

مرتضی دهقان

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

حسین فتوحی

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

سعیده نگارش

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

محسن خوشبین

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

علی شایان

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

محمد عزیزی

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

سیاوش پاکدل

عضو شورای فرهنگی و دینی

 
 

معین هنرور

عضو شورای فرهنگی و دینی

 

 تاریخ ثبت : 1401/02/10  
  آخرین به روزرسانی : 1401/02/19
 مدیر سیستم
 729